Eenzaamheid poster
Lancering campagne ‘Eenzaamheid is een feit’
18 september 2019
Bericht i.v.m. Corona Virus
13 maart 2020

Bericht n.a.v. column Asis Aynan

Wij organiseren op 14 december in samenwerking met De Balie een bijeenkomst onder de titel ‘Ahmed Aboutaleb, overal de eerste’. Ons bezwaar om de column van Asis Aynan in eerste instantie niet op te nemen in het programma heeft het één en ander losgemaakt op social media. Daarom deze tekst en uitleg.

De scherpe mening van Aynan is juist de reden geweest om hem te benaderen een bijdrage te leveren aan het programma. Het geluid van columnisten is niet het geluid van de organisatie en daarom gaan wij per definitie niet over de inhoud van bijdragen die columnisten leveren, dat is de verantwoordelijkheid van de columnist zelf.

Uiteraard hebben wij als programmamakers wel de taak om te beoordelen of sprekers en hun bijdragen passen binnen de opdracht van het programma. Naar ons oordeel sluit de column van Aynan niet aan op de opdracht die hem gegeven is, namelijk ‘Hoe kijk jij naar Aboutaleb, als burgemeester en als mens?’Wij hebben bezwaar tegen het feit dat in de column verschillende personen bij naam worden genoemd die geen onderwerp van het gesprek zijn. Daarnaast zou de column ons inziens meer passen in een programma waarin een ander thema centraal staat, bijvoorbeeld de invloed van Marokko op Nederland.

De ontstane situatie levert onterechte aannames en speculatie op en dat is niet bedoeling. Argan staat voor de vrijheid van expressie hetgeen blijkt uit de diversiteit aan sprekers en onderwerpen die bij ons aan bod komen. Ons streven is altijd een inhoudelijk, actueel en relevant programma samen te stellen, met sprekers en bijdragen die passen binnen het desbetreffende thema.

Hoewel wij van mening zijn dat de column niet past binnen de opdracht heeft Argan, in samenspraak met partner De Balie, er voor gekozen om Aynan alsnog de gelegenheid te geven zijn column voor te dragen op de 14de in De Balie. We kijken uit naar de bijeenkomst en laten het aan de bezoekers over om hun eigen oordeel over de column te vormen.

Voor info over het programma en kaartverkoop: https://debalie.nl/agenda/ahmed-aboutaleb-overal-de-eerste/