Ahmed Aboutaleb – Overal de eerste


Bij vrijwel alle grote ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en integratiedebat van de afgelopen 30 jaar was Ahmed Aboutaleb erbij. En vaak als eerste: eerste Amsterdamse wethouder van Marokkaanse komaf, eerste Marokkaanse Nederlander in de regering en de eerste islamitische burgemeester van een grote Europese stad. Naar aanleiding van de net verschenen biografie Ahmed Aboutaleb kijken De Balie en Stichting Argan via Aboutaleb in de spiegel: wat voor Nederland zien we dan? En wie is Ahmed Aboutaleb?

Op 14 december gaan we in gesprek met o.a. journalisten Elisa Hermanides en Ruben Koops, schrijvers van de biografie; Walter Palm, voormalig topambtenaar die vanaf 1982 tot aan zijn pensionering in 2017 werkzaam was bij de directie van de Rijksoverheid die belast is met integratiebeleid. In de loop der jaren heeft hij zestien ministers mogen adviseren; Sofyan Mbarki, fractievoorzitter PvdA Amsterdam; Malika Ouacha, antropologe werkzaam bij de VU. Daarnaast werkt ze als manager bij Giving Back waar ze zich inzet voor culturele diversiteit op de universiteit en arbeidsmarkt in Nederland. ´Hoe kijkt zij vanuit een nieuwe generatie naar Aboutaleb?; Paul Scheffer, auteur, essayist. Schreef ‘Het Multiculturele Drama’ – waarna in het debat dat ontstond Ahmed Aboutaleb zich ook fel mengde. Het gesprek is onder leiding van Tim Wagemakers. Tijdens het programma draagt Asis Aynan zijn column voor over de wijze waarop hij naar Aboutaleb kijkt en we sluiten af met een Spoken Word van Mariëm Zian a.k.a. Lady General.

Datum:Zaterdag 14 december 2019
Tijd: Aanvang programma om 15.30 uur
Locatie: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 , 1017 RR Amsterdam

NB. Aan deelname zijn kosten verbonden, maar Argan heeft een aantal vrijkaarten voor haar contacten. Om hier gebruik van te maken, mail je ons jouw aanmelding via info@argan.nl.

Ahmed Aboutaleb is er zelf niet bij, gezien het een ongeautoriseerde biografie is.