Argan Academy


Argan Academy

Argan werkt onder de noemer Argan Academy aan het versterken van de maatschappelijke competenties van kinderen en jongeren, in samenwerking met lokale jongerenorganisaties en onderwijsinstellingen (voortgezet onderwijs en MBO-onderwijs). De Argan Academy heeft als doel om de maatschappelijke positie van Amsterdamse kinderen en jongeren te versterken. Met behulp van instrumenten zoals debatten, traningen en workshops werken wij aan het vergroten van kennis en het verbeteren van bepaalde vaardigheden, waar de kinderen/jongeren de rest van hun leven baat bij zullen hebben.

Zo werken wij onder andere aan het verbeteren van de gespreks- en debatteervaardigheden van de deelnemers (argumenteren, overtuigingen, kritisch luisteren, respect voor de mening van een ander, toon en houding). Daarnaast maken wij maatschappelijke thema’s bespreekbaar in de klas. Dat zijn thema’s zoals pesten, democratie, mensenrechten, gezondheid, sociale media. Maar ook thema’s die moeilijk bespreekbaar zijn zoals seksualiteit, lhbt-thematiek, radicalisering, religie, geweld en conflicten. De trainingen dragen daarmee niet alleen bij aan het vergroten van de vaardigheden van de deelnemers, maar zorgen er ook voor dat gevoelige onderwerpen aan de orde komen; dat deelnemers hun kennis over verschillende onderwerpen vergroten; dat hun referentiekader wordt verbreed en wellicht dat ze een grotere interesse krijgen in debat en maatschappij. Tot slot werken wij aan de zelfverzekerdheid en presenteervaardigheden van de leerlingen met behulp van verschillende oefeningen waarbij zij zelf voor de klas staan.

Binnen het MBO-onderwijs verzorgt de Argan Academy lessen, veelal in het kader van het vak Burgerschap. Dit kan op twee manieren: met regelmaat benadert Argan scholen met een concreet aanbod, dat goed aansluit op het onderwijscurriculum. Andersom ontvangt Argan verzoeken vanuit scholen om een programma aan te bieden met betrekking tot een bepaald thema. Dit kan in de vorm van debat, voorlichting, training, workshop, film en de inzet van ervaringsdeskundigen.  

Interesse in het aanbod van de Argan Academy?

Bent u als onderwijsinstelling of jongerenorganisatie geïnteresseerd in het aanbod van de Argan Academy en wilt u de mogelijkheden tot een samenwerking verkennen? Dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via info@argan.nl!

Daarnaast hebben wij voor onderwijs- en jongerenprofessionals een handleiding ontwikkeld om een voorlichting te verzorgen over eenzaamheid onder jongeren.

Download handleiding