OVER ONS

Organisatie

Argan is in 1992 opgericht vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam. Aanvankelijk begon Argan als een klein buurtcentrum dat zich richtte op de jongeren uit de nabije omgeving. In de loop der jaren heeft Argan zich ontplooid tot een centrum op stedelijk niveau, dat Amsterdammers een breed en aansprekend programma biedt dat aansluit op maatschappelijke thema’s en de actualiteiten. Vele gespreksonderwerpen hebben inmiddels de revue gepasseerd, en daarbij was Argan vaak taboedoorbrekend.


Missie

Argan streeft naar een samenleving waarin iedereen de vrijheid en kansen heeft om zich te ontwikkelen en om te participeren. Een samenleving waarin etniciteit, sociale komaf, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid de emancipatie van mensen niet in de weg staan.

Argan draagt daar aan bij door:

  • de maatschappelijke competenties van Amsterdamse jongeren te versterken opdat zij successen behalen, hun positie binnen de samenleving versterken en een voorbeeld zijn voor anderen;
  • professionals (uit het maatschappelijk middenveld, politici, bestuurders) in gesprek te brengen met Amsterdamse jongeren zodat hun thema’s en hun geluid gehoord worden en opgepakt worden door deze professionals;
  • verschillende bevolkingsgroepen met elkaar samen te brengen om met elkaar van gedachten te wisselen over moeilijk bespreekbare thema’s en taboeonderwerpen;

Argan organiseert hiertoe debatten en dialoogbijeenkomsten voor belangstellenden en traint Amsterdamse jongeren om vaardiger te worden in het voeren van debatten.


Doelstelling

De werkzaamheden en daarbij aansluitende doelstellingen van stichting Argan zijn in te delen in drie pijlers. Wij organiseren met regelmaat debat- en dialoogbijeenkomsten, en daarnaast organiseren wij activiteiten vanuit de Argan Academy, die wij aanbieden aan onderwijsinstellingen en lokale jongerenorganisaties. Tot slot creëren wij gelegenheden, waarbij kennisuitwisseling centraal staat, in de vorm van expertmeetings, conferenties, overleggen en rondetafelgesprekken. Meer informatie hierover staat onder het kopje ‘Activiteiten’.

  • De debat- dialoogbijeenkomsten en conferenties worden georganiseerd rondom actuele thema’s. Op basis van signalen vanuit onze doelgroep en actualiteiten organiseren wij debat- en dialoogbijeenkomsten voor alle belangstellenden. Op deze manier streven wij er naar de eigen omgeving en de actuele ontwikkelingen daarbinnen te monitoren. Door middel van debat en dialoog willen wij maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken en de verschillende bevolkingsgroepen binnen onze stad met elkaar verbinden.
  • De Argan Academy is er op gericht om de kansen van Amsterdamse jongeren te vergroten en hun maatschappelijke positie te versterken. Met behulp van instrumenten als debatten, trainingen en workshops werken wij aan het vergroten van de kennis en het verbeteren van de vaardigheden van Amsterdamse jongeren. Binnen de Argan Academy bieden wij regelmatig activiteiten aan binnen het voortgezet- en MBO-onderwijs, en aan lokale jongerenorganisaties.
  • Aan kennis, expertise en samenwerkingen hechten wij veel waarde, omdat het noodzakelijk is om ons werk naar behoren uit te voeren. Wij trachten op de hoogte te blijven van actualiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen, zodat wij ons activiteitenaanbod daarop kunnen aansluiten en onze kennis kunnen delen. Daarbij zijn samenwerkingen met verschillende organisaties essentieel.