OVER ONS

Organisatie

Argan is in 1992 opgericht vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam. Aanvankelijk begon Argan als een klein buurtcentrum dat zich richtte op de jongeren uit de nabije omgeving. In de loop der jaren heeft Argan zich ontplooid tot een centrum op stedelijk niveau, dat Amsterdammers een breed en aansprekend programma biedt dat aansluit op maatschappelijke thema’s en de actualiteiten. Vele gespreksonderwerpen hebben inmiddels de revue gepasseerd, en daarbij was Argan vaak taboedoorbrekend.


Missie

Argan streeft naar een samenleving waarin iedereen de vrijheid en kansen heeft om zich te ontwikkelen en om te participeren. Een samenleving waarin etniciteit, sociale komaf, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid de emancipatie van mensen niet in de weg staan.

Argan draagt daar aan bij door:

  • de maatschappelijke competenties van Amsterdamse jongeren te versterken opdat zij successen behalen, hun positie binnen de samenleving versterken en een voorbeeld zijn voor anderen;
  • professionals (uit het maatschappelijk middenveld, politici, bestuurders) in gesprek te brengen met Amsterdamse jongeren zodat hun thema’s en hun geluid gehoord worden en opgepakt worden door deze professionals;
  • verschillende bevolkingsgroepen met elkaar samen te brengen om met elkaar van gedachten te wisselen over moeilijk bespreekbare thema’s en taboeonderwerpen;

Argan organiseert hiertoe debatten en dialoogbijeenkomsten voor belangstellenden en traint Amsterdamse jongeren om vaardiger te worden in het voeren van debatten.


ANBI

Stichting Argan

Jan Tooropstraat 6a
1062 BM Amsterdam

RSIN nummer: 8500.44.042

Bestuurssamenstelling:
  • Voorzitter: Hassan Bettani
  • Penningmeester: Mustapha Abdelatti
  • Bestuurslid: Ad Poppelaars