Een halve eeuw Marokkaanse migratie: Een gesprek over aandeelhouderschap


Hoewel het een halve eeuw geleden is dat de gastarbeiders aankwamen, lijkt het onmogelijk om het voorvoegsel ‘gast’ af te schudden. Ter ere van vijftig jaar Marokkaanse migratie organiseren wij een avond over het begrip ‘aandeelhouderschap’.

In mei was het vijftig jaar geleden dat Nederland en Marokko het verdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd vastgelegd. Het verdrag stond symbool voor een ontwikkeling die al langer officieus aan de gang was: Marokkanen die naar Nederland trokken om hier in de tuinbouw, de hoogovens of de haven te werken. Hoewel de eerste generatie er over het algemeen in geslaagd is een betere toekomst voor zichzelf en hun nakomelingen te creëren – Marokkaanse Nederlanders zijn zichtbaar in de politiek, sport, het theater, de muziekwereld, de media en het bedrijfsleven – wordt de gemeenschap vaak nog niet als volwaardig Nederlands beschouwd. 

Xenofobische retoriek regeert het land. Onze premier heeft het liefst dat iedereen ‘normaal’ doet. En op straat heerst een discours waarin vaak wordt getwijfeld aan de loyaliteit en identiteit van de tweede en derde generatie. De gelaagdheid en complexiteit van hun fluïde identiteit worden in zowel het publieke als het politieke debat zelden begrepen, grondig bevraagd of goed onderzocht. Zou dan de vierde generatie dit kleine regenachtige polderland als volwaardig thuis mogen claimen? Of moeten we onze hoop vestigen op de vijfde of zesde generatie?

Aan het woord zijn Lotfi El Hamidi (NRC), Imane Nadif (GroenLinks Amsterdam), Malika Ouacha (Vrije Universiteit), regisseur Abdelkarim El-Fassi en Kauthar Bouchallikht (OneWorld, NieuwWij, De Correspondent). Hoe kijken zij terug op de afgelopen 50 jaar? Hoe zien zij zichzelf? Wat zijn hun wensen voor de toekomstige generaties? Wat heeft een halve eeuw migratie opgeleverd in hun ogen? Welke gesprekken moeten nodig gevoerd worden? En aan welk discours moet nu echt een eind komen?

Dit programma is een samenwerking tussen Rode Hoed en Argan. 

Datum: Donderdag 21 november 2019 
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 
Locatie: Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Ticketverkoop: https://rodehoed.nl/programma/een-halve-eeuw-marokkaanse-migratie/