Meld- en adviespunt Radicalisering

Jongerenpunt voor werk en opleiding
6 mei 2014
Hulplijn slachtoffers seksueel geweld
8 mei 2014

Meld- en adviespunt Radicalisering

Meldpunt
Het meld- en adviespunt radicalisering van de gemeente Amsterdam is bedoeld voor professionals met vragen of zorgen over individuele gevallen waarin mogelijk sprake is van een radicaliseringsproces. Het meld- en adviespunt kan -ook anoniem- helpen om een situatie te beoordelen en kan adviseren over hoe te handelen.

Signalering
Signaleren van mogelijke probleemsituaties is belangrijk om tijdig te kunnen ingrijpen. Stoppen van het proces van radicalisering kan incidenten met ernstige gevolgen voorkomen. Maatwerk is daarbij noodzakelijk. Per geval moet worden gekeken welke interventies gewenst en mogelijk zijn en wie ze kan uit voeren. Het meld- en adviespunt geeft hierbij advies en ondersteuning.

Voor meer informatie over het meld- en adviespunt van de gemeente Amsterdam, klik hier.