Uitnodiging dialoogavond: #Wetoo?


We vieren elk jaar in maart Internationale Vrouwendag; we staan stil bij alle stappen die we gemaakt hebben, maar ook bij de uitdagingen waar vrouwen anno 2019 voor staan.

#Metoo brak voor velen het taboe rondom seksueel misbruik. Massaal traden vrouwen en mannen naar buiten met hun slachtofferschap en nagelden daders aan de schandpaal. Echter heerst er ook kritiek: is #Metoo wel van en voor iedereen? Veel vrouwen voelen zich niet betrokken bij de beweging. Voor hen kan de stap om naar buiten te treden als slachtoffer vele malen groter zijn, omdat het risico op ongeloof, onbegrip, stigmatisering, of uitsluiting hoger ligt. Wat doe je bijvoorbeeld als praten over seks an sich al taboe is? Als de dader een oom of goede vriend is? Als jouw slachtofferschap jouw eer of die van je familie aantast? 

Samen met de jonge feministische beweging De Bovengrondse organiseert Argan de dialoogavond ‘#Wetoo?’ Tijdens deze avond gaan we onder leiding van Shula Tas met Hanan Nhass (zij onderzocht binnen Movisie het voorkomen en aanpakken van online seksueel misbruik en is gespecialiseerd in de cultuursensitieve benadering van seksueel misbruik); Saniye Tezcan (directeur van Stichting Kezban; deze organisatie zet zich in om seksueel geweld binnen niet-westerse gemeenschappen te voorkomen en aan te pakken) en Saida El Hantali (zij zette in 2001 een inloophuis op voor Marokkaanse meisjes nadat zij zelf naar buiten trad met haar eigen ervaring met seksueel misbruik om het taboe rondom seksueel misbruik te doorbreken) in gesprek: hoe verhouden verschillende gemeenschappen in Amsterdam zich tot de #Metoo beweging, en wat hebben zij nodig om zich betrokken en gesteund te voelen – zowel binnen als buiten de gemeenschap zelf?

Datum: Donderdag 7 maart 2019
Tijd: 19.30 uur – tot 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
Locatie: Argan, Jan Tooropstraat 6A, 1062 BM Amsterdam
Aanmelden: via info@argan.nl (geen kosten aan deelname verbonden)