Wanneer de wil er is, maar het beleid belemmert


Nieuwkomers worden vaak neergezet als mensen die naar Nederland zijn
gekomen om te profiteren van de voorzieningen en die niet willen meedoen
binnen de Nederlandse samenleving. Als we de cijfers bekijken, zien we dat
dat beeld niet klopt: het overgrote deel wil op een zo hoog mogelijk
niveau meedoen, maar wordt – ironisch genoeg – gehinderd door het beleid
dat hen juist dient te ondersteunen in hun integratieproces.

Het huidige beleid vertoont grote gebreken, onder meer de volgende: het
legt de verantwoordelijkheid bij de nieuwkomer die niet bekend is met de
Nederlandse taal en systemen; werkt fraude in de hand bij taalscholen en
doet de kwaliteit van het taalonderwijs niet ten goede; zorgt voor een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt voor nieuwkomers en leidt ertoe dat
veel studentenvluchtelingen te maken krijgen met onderadvisering.

Een nieuw beleid is in zicht, maar velen zijn kritisch: ondervangt dit
beleid wel voldoende de obstakels die nieuwkomers ervaren? Wij spreken
hierover onder leiding van Nisrine Sahla met wethouder Rutger Groot
Wassink, hoogleraar Diversiteit en Integratie Halleh Ghorashi, nieuwkomer
en oprichter Edu4U Hussein Hajji Abdulsalam en directeur United Way
Machiel Salomons. De avond wordt geopend door een gedicht van nieuwkomer
Terez en afgesloten door Atta de Tolk met een samenvatting van de avond,
in de vorm van een spoken word.

Datum: Donderdag 6 februari 2020
Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Jan Tooropstraat 6A 1062 BM Amsterdam
Aanmelden: via info@argan.nl