WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2019


Op wie stem jij om ons water te beheren?

Nederland is een land waar van oudsher een strijd tegen het water wordt gevoerd. Nu staat ons kikkerlandje voor een grote uitdaging. Als we er niet in slagen om de uitstoot van broeikassen tegen te gaan dan zal de zeespiegel verder stijgen met gevolg dat 59% van Nederland onder water kan komen te staan als we niets aan waterbeheer doen. Hoog tijd dus om het te hebben over de waterschapsverkiezingen!

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN EN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Op 20 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. Tegelijkertijd kunnen we ook stemmen op de vertegenwoordigers van de waterschappen. Op deze vertegenwoordigers rust een belangrijke taak in tijden van klimaatverandering. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat er genoeg water is in tijden van droogte, maar ook dat we voorbereid zijn op de stijgende zeespiegel.

Programma

Samen met stichting Argan heeft FLOOR een fantastisch programma opgesteld waarin we het gaan hebben over de waterschapsverkiezingen en waarom het, zeker nu, belangrijk is om op te komen voor het waterschap.

De sprekers gaan ons vertellen wat de waterschappen doen, wat de HvA doet op het gebied van waterschap en duurzaamheid en wat jij kunt doen om Nederland droog te houden. Na dit event weet je alles over de waterschappen en ben je helemaal klaargestoomd voor de verkiezingen op 20 maart. 

Gerhard van den Top

Gerhard van den Top is dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gerhard is een enorme waterliefhebber. Hij woont aan de Vecht en is opgeleid als wateringenieur. Daarnaast zet hij zich in voor het versterken van veiligheid en crisisbeheersing.  Gerhard is daarom een uitgelezen gast om ons te vertellen wat het waterschap precies doet en hoe we ons kunnen voorbereiden op de toekomst ten tijden van klimaatverandering.

Jeroen Kluck

Jeroen Kluck is sinds 2008 lector Water in en om de stad aan de HvA. Hij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een hele reeks modellen om het functioneren van regenwatersystemen en waterketens beter in beeld te krijgen. Hij adviseerde waterschappen en grote en kleine gemeenten over riolering, stedelijk waterbeheer en energie in de waterketen.

Marloes Voskuilen

Marloes Voskuilen is community manager van HvA Duurzaam, de versnelling die studenten en medewerkers begin 2019 hebben ingezet om als HvA een koploper op het gebied van duurzaamheid te worden, sociaal en ecologisch. We empoweren en verleiden elkaar om het onderwijs en onderzoek van de HvA duurzaam te maken en  de eigen integrale duurzaamheids-footprint versneld naar internationaal benchmark niveau brengen.