Persbericht: De verjonging en verharding van dadergroepen in Amsterdam
16 mei 2018
Eenzaamheid poster
Eenzaamheid is een feit
30 augustus 2021

Gesprek met commissaris Ben Nassir Bouayad

Op maandag sprak ons jongerenpanel met commissaris Ben Nassir Bouayad en Hoofd communicatie Jean Fransman van de politie Eenheid Amsterdam. Er is gesproken over het vertrouwen van jongeren in de politie en over de vraag welke factoren bijdragen aan een goede relatie tussen politie en Amsterdamse jongeren.

Volgens de jongeren is het belangrijk om de politie niet alleen te associëren met bepaalde negatieve incidenten. Het is belangrijk om ook te investeren in contact tussen jongeren en politieagenten op momenten dat er geen sprake is van handhaving. De jongeren geven aan dat zij het prettig vinden als politieagenten gewoon gezellig een gesprek met ze aanknopen. De wijkagent heeft, volgens de jongeren, een belangrijke rol in het verbeteren van het imago van de politie en het versterken van de vertrouwensband met jongeren.

Wij kijken terug op een interessant gesprek en wij hebben dan ook afgesproken dat na de zomerperiode een vervolg plaatsvindt.