Gesprek met commissaris Ben Nassir Bouayad
4 juni 2018
Expertmeeting ‘Jeugdcriminaliteit, komt het ooit nog goed?’ 8 mei 2023 Verslag
2 juni 2023

Eenzaamheid is een feit

Eenzaamheid poster


Campagne

Bij eenzaamheid denken we niet snel aan jongeren. Toch is 4 op de 10 jongeren eenzaam en dat is zorgelijk. Eenzaamheid brengt niet alleen een onprettig gevoel met zich mee, het heeft ook daadwerkelijk schadelijke gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid. Zo kan eenzaamheid leiden tot depressie, suïcide, lage schoolcijfers of vroegtijdig schoolverlaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat eenzaamheid even slecht is als het roken van 15 sigaretten per dag! Daarnaast geeft het overgrote gedeelte van de eenzame jongeren aan niet over hun eenzame gevoelens te kunnen praten en dat houdt de eenzaamheid juist in stand.

Hoog tijd voor actie dus! Help Argan om haar doel te bereiken: maak eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar en doorbreek het taboe rondom dit onderwerp. Hoe kun je Argan helpen?

Breng de campagne ‘Eenzaamheid is een feit’ onder de aandacht op Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin
Gebruik de hashtags #Eenzaamheidiseenfeit en #Ikstrijdtegeneenzaamheid om te laten zien dat je de campagne steunt
Praat over eenzaamheid met familie, vrienden, de buurvrouw of de postbezorger – iedereen moet weten dat jongeren ook eenzaam kunnen zijn!

#Eenzaamheidiseenfeit, dus #Ikstrijdtegeneenzaamheid. Jij toch ook?
Methodiekontwikkeling/ gastlessen

Argan heeft een onderwijsmethodiek ontwikkeld om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken binnen het voortgezet onderwijs. Door middel van verschillende werkvormen, waaronder spel, bespreken wij met leerlingen wat eenzaamheid inhoudt en welke factoren daarbij een rol spelen. Argan heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van educatief materiaal en het verzorgen van gastlessen binnen het voortgezet onderwijs, ook met betrekking tot gevoelige of moeilijk bespreekbare thema’s.

Wil jij graag meer informatie ontvangen over het project ‘Eenzaamheid is een feit’; heb je een vraag of zou jij je graag willen inzetten tegen eenzaamheid onder jongeren? Neem contact op met Argan via info@argan.nl of 020 638 99 66.

Speciaal voor onderwijs- en jongerenprofessionals hebben wij een handleiding ontwikkeld waarmee jij als professional een voorlichting kan verzorgen over eenzaamheid onder jongeren.

Download handleiding
Wat kan je doen als jij je eenzaam voelt?

  1. Besef dat je niet de enige bent. Iedereen voelt zich op momenten eenzaam. Ja, ook die influencer die alles lijkt te hebben, of de populaire jongen op school. Er is niemand die geen eenzaamheid in zijn of haar leven heeft gekend.
  2. Waar komen de eenzame gevoelens vandaan? Eenzaamheid kent verschillende vormen. Misschien mis je vrienden om wat mee te doen, of juist één iemand die jou echt begrijpt – of beiden. Door beter te begrijpen waar jouw eenzame gevoelens vandaan komen, weet je ook beter wat je nodig hebt om die gevoelens te verminderen.
  3. Praat erover met iemand die je vertrouwt. De beste manier om eenzame gevoelens te doorbreken, is door erover te praten. Dat kan best spannend zijn. Praat daarom met iemand die je vertrouwd, iemand waarbij jij je op je gemak voelt. Dit kan een vriend of vriendin zijn, een ouder, iemand op school, of je huisarts. Je kan het gesprek starten door bijvoorbeeld te zeggen ‘Ik merk dat ik wel meer mensen zou willen om leuke dingen mee te doen,’ of ‘Ik voel me niet altijd gezien en gehoord.’

Wat kan je doen als iemand anders zich eenzaam voelt?

  1. Luister. Probeer je zo goed mogelijk te verplaatsen in de andere persoon en stel vragen om diens situatie zo goed mogelijk te begrijpen. Wees niet bang om stiltes te laten vallen en laat de persoon weten dat je er voor hem of haar bent.
  2. Laat de persoon weten dat hij of zij er niet alleen voor staat. Laat weten dat je het gevoel van eenzaamheid herkent en dat deze gevoelens niet raar zijn of iets om je voor te schamen. Zo weet de persoon dat hij of zij niet alleen is.
  3. Vraag ‘Wat heb jij van mij nodig?’ We zijn al snel geneigd om oplossingen te verzinnen voor de ander. Dit is vaak goedbedoeld, maar niet altijd wat de persoon in kwestie nodig heeft. Om te voorkomen dat je in oplossingen vervalt, vraag de persoon ‘Wat heb jij van mij nodig?’ Zo laat je weten dat je er voor diegene bent en geef je de persoon ruimte om zelf aan te geven wat hij of zij nodig heeft.