Gesprek met commissaris Ben Nassir Bouayad
4 juni 2018
Bericht n.a.v. column Asis Aynan
12 december 2019

Lancering campagne ‘Eenzaamheid is een feit’

Eenzaamheid poster

Campagne

Bij eenzaamheid denken we niet snel aan jongeren. Toch is 4 op de 10 jongeren eenzaam en dat is zorgelijk. Eenzaamheid brengt niet alleen een onprettig gevoel met zich mee, het heeft ook daadwerkelijk schadelijke gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid. Zo kan eenzaamheid leiden tot depressie, suïcide, lage schoolcijfers of vroegtijdig schoolverlaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat eenzaamheid even slecht is als het roken van 15 sigaretten per dag! Daarnaast geeft het overgrote gedeelte van de eenzame jongeren aan niet over hun eenzame gevoelens te kunnen praten en dat houdt de eenzaamheid juist in stand.

Hoog tijd voor actie dus! Help Argan om haar doel te bereiken: maak eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar en doorbreek het taboe rondom dit onderwerp. Hoe kun je Argan helpen?

Breng de campagne ‘Eenzaamheid is een feit’ onder de aandacht op Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin
Gebruik de hashtags #Eenzaamheidiseenfeit en #Ikstrijdtegeneenzaamheid om te laten zien dat je de campagne steunt
Praat over eenzaamheid met familie, vrienden, de buurvrouw of de postbezorger – iedereen moet weten dat jongeren ook eenzaam kunnen zijn!

#Eenzaamheidiseenfeit, dus #Ikstrijdtegeneenzaamheid. Jij toch ook?
Methodiekontwikkeling/ gastlessen

Argan heeft een onderwijsmethodiek ontwikkeld om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken binnen het voortgezet onderwijs. Door middel van verschillende werkvormen, waaronder spel, bespreken wij met leerlingen wat eenzaamheid inhoudt en welke factoren daarbij een rol spelen. Argan heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van educatief materiaal en het verzorgen van gastlessen binnen het voortgezet onderwijs, ook met betrekking tot gevoelige of moeilijk bespreekbare thema’s.

Wil jij graag meer informatie ontvangen over het project ‘Eenzaamheid is een feit’; heb je een vraag of zou jij je graag willen inzetten tegen eenzaamheid onder jongeren? Neem dan contact op met Iris Workum via i.workum@argan.nl of 020 638 99 66.